Ladění čaker masáží, zvukem, dotekem

… s osnovou a online učebnou.

Jsem rád, že jste se dopracovali k těmto stránkám. Ve většině případů se tak děje až po nějakém čase, kdy za sebou společně s návštěvníkem máme více či méně osobních návštěv, jejichž náplní jsou buď debaty nebo běžnější typy relaxačních masáží. Po odbourání úvodního ostychu a navázání důvěrnější spolupráce u některých z nás vyvstávají myšlenky, jaké by to asi mohlo být, když se pracuje s energetickým polem člověka, se základními čakrami a později také s jemnými „odstíny“ energie, které si v běžném uspěchaném stylu života neuvědomujeme, neboť naše mysl je přehlcená a zmatená. Dokáže mi to pomoci? Pomůže mi to změnit náhled na to, co se kolem mě děje? Budu více tolerantní? Zklidní se moje mysl?

Jmenuji se Vladimír, už mě jistě znáte, a společně se budeme setkávat, abychom se seznámili s některými informacemi, týkajícími se energetického pole. Pracovat bez znalostí, alespoň základních, je cestou slepou, která nevede k očekávaným výsledkům. Proto je součástí Školy čaker také jednodušší teoretické studium, pro které nám velmi dobře poslouží online učebna, ve které později můžeme nastavit také individuální plán návštěv pro pokročilého studenta, to však pouze v případech dosavadního zodpovědného přístupu. V online učebně (na které si zakládám) absolvujeme kromě teorie také eseje, což je úvaha spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení a to vždy ke každé čakře. Čakry nejenže jsou ovlivňovány, ale naopak také ovlivňují psychické aspekty člověka i jednotlivé tělesné okruhy. Proto je důležité zamyslet se nad otázkami, které jsou pro konkrétní čakru typické a ujasnit si, jestli jsme se všemi v souladu nebo vnímáme rozladěnost či dokonce překážku. To vše společně probereme a při jednotlivých návštěvách ošetříme. Na fyzické i psychické rovině. Návštěvy probíhají vždy individuálně, skupinová setkání nejsou součástí. Soukromí máte zaručeno.

Vladimír Hajduk
Škola čaker podle indické medicíny ájurvédy